Нүүр хуудас

АРЕВА группийн үүрэг хариуцлага

АРЕВА групп Монгол Улсад хариуцлагатай уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэмлэдэг бөгөөд үүргийнхээ дагуу орон нутгийн ард иргэд, байгаль орчны өмнө хариуцлага хүлээхийн зэрэгцээ оролцогч талуудтай харилцан ярилцаж ажиллахыг чухалчилдаг.

МЭДЭЭ

Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан чадавхижуулах  сургалт зохион байгууллаа

2018/10/10

Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан чадавхижуулах  сургалт зохион байгууллаа

Илүүг уншихыг хүсвэл
АРЕВА Сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа  “VillageFXB” хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг Монголын Бизнес Хөгжлийн Төвөөс өндрөөр үнэллээ

2017/10/16

АРЕВА Сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа  “VillageFXB” хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг Монголын Бизнес Хөгжлийн Төвөөс өндрөөр үнэллээ

Илүүг уншихыг хүсвэл

АРЕВА группийн уул уурхайн үйл ажиллагаа

АРЕВА группийн уул уурхайн үйл ажиллагаа нь геологи хайгуул хийх, ураны хүдэр олборлох, боловсруулах, олборлолтын дараа уурхайн нөхөн сэргээлт болон хяналт шинжилгээ хийх бүх үе шатыг хамардаг.

Ажилчид, ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нь АРЕВА группийн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг ба групп урьдчилан сэргийлэх бодлогыг боловсруулан, хэрэгжүүлж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар хүлээх хариуцлага нь байгууллагын удирдлага, үйл ажиллагааны ил тод байдлын зарчим дээр тулгуурладаг.

Байгаль орчныг хамгаалах

АРЕВА групп үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд байгаль орчныг хамгаалахыг нэн тэргүүнд чухалчилж ажилладаг. Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдал болон зарцуулалтыг багасгах бодлогыг хэрэгжүүлж, хүн ба байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг аль болох бууруулахыг эрхэмлэдэг.

Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага, төслийн оролцогч талуудын оролцоо

АРЕВА групп нь Монгол Улсад орон нутгийн хөгжил, боловсролыг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Харилцан яриа, ил тод байдлыг эрхэмлэх нь группийн бизнессийн үндсэн 2 зарчим юм.

Видео

Монгол Улсыг онцлох нь

Монгол Улсад ураны хүдрийг хариуцлагатай арга технологиор хэрхэн олборлохтой танилцана уу

Холбоо барих